Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

Centrum Kontaktu

Dostęp do materiałów na stronie mają wyłącznie zweryfikowani nauczyciele.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a skontaktujemy się z Tobą, lub zadzwoń do naszego Centrum Kontaktu.

Formularz kontaktowy

Wybierz
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
Czytaj więcej

Kontakt telefoniczny

801 88 10 10

z telefonów stacjonarnych

58 721 48 00

z telefonów komórkowych