Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie
Dotacja Dyrektor 2022
TE8-Artykuł po egzaminie
NR dopuszczen
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Klasa
Wszystkie klasy
Dział
Wszystkie działy
Temat
Wszystkie tematy
Do wysłania uczniom (83)
data: najnowsze
Kategorie
  • Do wysłania uczniom
Filtry
Filtry
Do wysłania uczniom
data: najnowsze
Do wysłania
\ Klasa 5 \ V. Różnorodność roślin \ 6. Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych
Do wysłania
\ Klasa 5 \ V. Różnorodność roślin \ 4. Okrytonasienne
Do wysłania
\ Klasa 5 \ V. Różnorodność roślin \ 2. Paprotniki
Do wysłania
\ Klasa 5 \ IV. Tkanki i organy roślinne \ 4. Liść – wytwórnia pokarmu
Do wysłania
\ Klasa 5 \ IV. Tkanki i organy roślinne \ 2. Korzeń – organ podziemny rośliny
Do wysłania
\ Klasa 5 \ III. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby \ 4. Budowa i różnorodność grzybów. Porosty
Do wysłania
\ Klasa 5 \ III. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby \ 2. Wirusy i bakterie
Do wysłania
\ Klasa 5 \ II. Budowa i czynności życiowe \ 6. Sposoby oddychania organizmów
Do wysłania
\ Klasa 5 \ II. Budowa i czynności życiowe \ 4. Samożywność
Do wysłania
\ Klasa 5 \ II. Budowa i czynności życiowe \ 2. Budowa komórki zwierzęcej
Do wysłania
\ Klasa 5 \ I. Biologia – nauka o życiu \ 3. Obserwacje mikroskopowe
Do wysłania
\ Klasa 5 \ I. Biologia – nauka o życiu \ 1. Biologia jako nauka
Do wysłania
\ Klasa 8 \ I. Genetyka \ 7. Dziedziczenie grup krwi
Do wysłania
\ Klasa 8 \ I. Genetyka \ 5. Dziedziczenie cech u człowieka
Do wysłania
\ Klasa 8 \ I. Genetyka \ 3. Podziały komórkowe
Do wysłania
\ Klasa 8 \ I. Genetyka \ 1. Czym jest genetyka?
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Człowiek i środowisko \ 4. Sposoby ochrony przyrody
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Człowiek i środowisko \ 2. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną