Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie
NEON_onboarding_etap1
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Klasa
Wszystkie klasy
Dział
Wszystkie działy
Temat
Wszystkie tematy
Materiały dla nauczyciela (532)
Kategorie
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Do wysłania uczniom
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Do wysłania uczniom
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data: najnowsze
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali

104 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 31. Rozpuszczalność substancji w wodzie

66 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji

82 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki

160 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali

249 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza

123 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza

98 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV)

101 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV)

252 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 11. Wodór

329 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV)

93 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie

107 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia

104 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu

107 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów

107 kB

Kartkówki

103 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy

101 kB

Kartkówki
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 13. Rodzaje reakcji chemicznych

116 kB

Kartkówki