Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Klasa
Wszystkie
Dział
Wszystkie
Temat
Wszystkie
Zadania do wysłania (40)
data publikacji: najnowsze
<< pokaż wszystko
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Zadania do wysłania
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
<< pokaż wszystko
Zadania do wysłania
data publikacji: najnowsze
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Substancje o znaczeniu biologicznym \ 39. Sacharoza – disacharyd

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Substancje o znaczeniu biologicznym \ 37. Sacharydy

57 kB

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Substancje o znaczeniu biologicznym \ 35. Tłuszcze

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Pochodne węglowodorów \ 33. Estry

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Pochodne węglowodorów \ 31. Wyższe kwasy karboksylowe

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Pochodne węglowodorów \ 29. Kwas metanowy

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Pochodne węglowodorów \ 27. Porównanie właściwości alkoholi

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Pochodne węglowodorów \ 25. Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Związki węgla z wodorem \ 23. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Związki węgla z wodorem \ 21. Szereg homologiczny alkenów. Eten

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Związki węgla z wodorem \ 19. Metan i etan

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Związki węgla z wodorem \ 17. Naturalne źródła węglowodorów

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Sole \ 15. Inne reakcje otrzymywania soli

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Sole \ 13. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Sole \ 11. Reakcje metali z kwasami

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Sole \ 9. Proces dysocjacji jonowej soli

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ Kwasy \ 7. Odczyn roztworu – skala pH

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 15. Masa atomowa, masa cząsteczkowa

3 B

Materiały „do ćwiczenia”