Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie
Zmiany w podstawach programowych
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Klasa
Klasa 7
Nowość! Edycja 2023-2025
Dział
Wszystkie działy
Temat
Wszystkie tematy
Materiały dla nauczyciela (237)
Kategorie
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Do wysłania uczniom
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Do wysłania uczniom
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data: najnowsze
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali
Doświadczenie „Określanie właściwości stopów metali”
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia
Doświadczenie „Otrzymywanie wodorotlenku wapnia w reakcji wapnia z wodą”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów
Doświadczenie „Pochłanianie pary wodnej z powietrza przez stały wodorotlenek sodu”
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali
Doświadczenie „Porównanie twardości cynku, mosiądzu i miedzi”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 13. Rodzaje reakcji chemicznych
Doświadczenie „Reakcja tlenku miedzi(II) z węglem”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 13. Rodzaje reakcji chemicznych
Doświadczenie „Reakcja tlenku miedzi(II) z wodorem”
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki
Doświadczenie „Rozdzielanie składników tuszu”
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki
Doświadczenie „Destylacja”
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 31. Rozpuszczalność substancji w wodzie
Doświadczenie „Badanie rozpuszczalności siarczanu(VI) miedzi(II) w wodzie”
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 28. Woda ‒ właściwości i rola w przyrodzie
Doświadczenie „Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z wody – filtracja”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza
Doświadczenie „Rozkład tlenku rtęci(II)”
Doświadczenie "Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki
Doświadczenie „Sporządzanie mieszanin i rozdzielanie ich na składniki”
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów

51 kB

Scenariusze lekcji
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV)

58 kB

Scenariusze lekcji
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 25. Równania reakcji chemicznych

54 kB

Scenariusze lekcji
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

63 kB

Scenariusze lekcji