Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Część
Wszystkie
Rozdział
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (54)
data publikacji: najnowsze
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data publikacji: najnowsze
\ Rozdział 4. Edukacja zdrowotna \ 2. Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego

12 MB

Prezentacje
\ Część 1 \ Rozdział 4. Edukacja zdrowotna

19 MB

Prezentacje
\ Część 1 \ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze \ 4. Zagrożenia terrorystyczne i cyberprzemoc

11 MB

Prezentacje
\ Część 1 \ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze

6 MB

Prezentacje
\ Część 1 \ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze

6 MB

Prezentacje
\ Część 1 \ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze

17 MB

Prezentacje

6 MB

Prezentacje
\ Rozdział 1. Podstawy pierwszej pomocy \ 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

95 MB

Materiały multimedialne, Zasoby interaktywne
Dodaj do zestawu
\ Część 1 \ 1. Alarmowanie i ewakuacja

2 MB

Prezentacje
\ Część 1 \ 1. Alarmowanie i ewakuacja

15 MB

Ćwiczenia multimedialne, Zasoby interaktywne
\ Część 1 \ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze \ 4. Zagrożenia terrorystyczne i cyberprzemoc

27 MB

Filmy
\ Rozdział 1. Podstawy pierwszej pomocy \ 7. Urazy kości i stawów

249 MB

Filmy
\ Część 1 \ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze \ 3. Powodzie i inne zagrożenia naturalne

24 MB

Filmy
\ Część 1 \ Rozdział 1. Podstawy pierwszej pomocy \ 5. Ciało obce w organizmie

58 MB

Filmy
\ Część 1 \ Rozdział 1. Podstawy pierwszej pomocy \ 5. Ciało obce w organizmie

64 MB

Filmy
\ Rozdział 3. System obronny państwa \ 1. Bezpieczeństwo państwa

33 MB

Filmy
\ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze \ 3. Powodzie i inne zagrożenia naturalne

19 MB

Filmy
\ Rozdział 2. Zagrożenia i działania ratownicze \ 3. Powodzie i inne zagrożenia naturalne

94 MB

Filmy