Menu
  • Oferta edukacyjna
  • National Geographic Learning
MATeMAtyka ZP
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Klasa
Klasa 3
Dział
Wszystkie działy
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (29)
data publikacji: najnowsze
Kategorie
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Zadania do wysłania
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Zadania do wysłania
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data publikacji: najnowsze
Do wysłania
\ Klasa 3 \ 4. Statystyka \ 4.2. Mediana, skala centylowa i dominanta

21 MB

Materiały multimedialne
Do wysłania
\ Klasa 3 \ 4. Statystyka

15 MB

Materiały multimedialne
Do wysłania
\ Klasa 3 \ 4. Statystyka

34 MB

Materiały multimedialne
Do wysłania
\ Klasa 3 \ 4. Statystyka

29 MB

Materiały multimedialne
Do wysłania
\ Klasa 3 \ 2. Geometria analityczna

39 MB

Materiały multimedialne
Do wysłania
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.11. Funkcje wykładnicza i logarytmiczna – zastosowania

25 MB

Materiały multimedialne
\ Klasa 3
Podgląd

30 kB

Rozkłady materiału
\ Klasa 3
Podgląd

30 kB

Rozkłady materiału
\ Klasa 3
Podgląd

51 kB

Plany wynikowe
\ Klasa 3
Podgląd

45 kB

Przedmiotowe systemy oceniania
\ Klasa 3
Podgląd

291 kB

Rozkłady materiału
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ Powtórzenie 1

4 MB

Klasówki
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.11. Funkcje wykładnicza i logarytmiczna – zastosowania

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.10. Przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.9. Funkcja logarytmiczna

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.8. Logarytm potęgi

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.7. Logarytm iloczynu i logarytm ilorazu

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 3 \ 1. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna \ 1.6. Logarytm dziesiętny

4 MB

Kartkówki