Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie
To jest chemia ZR
NTM-LP nauczycielski
Cykl webinarów. Na ostatniej prostej przed nową maturą.
Moja Nowa Era
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Część
2
Dział
Wszystkie działy
Poddział
Wszystkie poddziały
Materiały dla nauczyciela (165)
Kategorie
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data: najnowsze
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.9. Estry

41 kB

Scenariusze lekcji

41 kB

Linki do stron internetowych
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.7. Kwasy karboksylowe
Film 23. „Reakcja kwasu etanowego z magnezem”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.7. Kwasy karboksylowe
Film 22. „Badanie właściwości kwasów metanowego i etanowego”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.6. Karbonylowe związki organiczne – ketony
Film 21. „Badanie właściwości redukujących propanonu – próby Tollensa i Trommera”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.5. Karbonylowe związki organiczne – aldehydy
Film 20. „Reakcja metanalu z wodorotlenkiem miedzi(II) – próba Trommera”
\ 2 \ 1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla \ 1.2. Wykrywanie pierwiastków chemicznych w związkach organicznych
Film 1. „Wykrywanie pierwiastków chemicznych w substancji organicznej”
\ 2 \ 1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla \ 1.3. Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania związków chemicznych
Film 2. „Rozdzielanie składników tuszu metodą chromatografii bibułowej”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.10. Tłuszcze
Film 30. „Hydroliza zasadowa tłuszczów”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.10. Tłuszcze
Film 29. „Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.9. Estry
Film 28. „Reakcja etanolu z kwasem etanowym”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.8. Wyższe kwasy karboksylowe
Film 27. „Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.7. Kwasy karboksylowe
Film 26. „Porównanie mocy kwasów: etanowego, węglowego i siarkowego(VI)”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.7. Kwasy karboksylowe
Film 25. „Reakcja kwasu etanowego z wodorotlenkiem sodu”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.7. Kwasy karboksylowe
Film 24. „Reakcja kwasu etanowego z tlenkiem miedzi(II)”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.11. Aminy i amidy – związki organiczne zawierające azot
Film 31. „Reakcja aniliny z kwasem chlorowodorowym”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.11. Aminy i amidy – związki organiczne zawierające azot
Film 32. „Reakcja aniliny z wodą bromową”
\ 2 \ 3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 3.11. Aminy i amidy – związki organiczne zawierające azot
Film 33. „Reakcja etanoamidu z wodą w środowisku kwasu siarkowego(VI) i z wodorotlenkiem sodu