Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

dokumentacja nauczyciela

Program nauczania "Matematyka z kluczem" dla klas 4–8 szkoły podstawowej

Program nauczania zawiera następujące rozdziały:

1. Omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych. Specyfika programu
2. Środki dydaktyczne potrzebne do realizacji programu
3. Szczegółowe cele edukacyjne – cele kształcenia
4. Szczegółowe cele edukacyjne – cele wychowawcze i ponadprzedmiotowe
5. Materiał nauczania. Liczba godzin lekcyjnych
6. Opis założonych osiągnięć ucznia
7. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych
8. Propozycja metod oceny osiągnięć ucznia
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
program nauczania
  • 24816
  • 2021-08-05