Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

dokumentacja nauczyciela

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Puls życia 5. Są niezastąpione przy obiektywnej ocenie postępów ucznia w nauce.
Elżbieta Mazurek
wymagania edukacyjne
  • 10027
  • 2021-09-01