Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

Nowość
prowadzenie lekcji
materiały rozwojowe

ebook + karty pracy: Dyskalkulia. Jak pracować z uczniami z trudnościami matematycznymi?

Dyskalkulia rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Wpływają nie tylko na mniejsze umiejętności w przyswajaniu reguł matematycznych, ale także rzutują trudności w wielu aspektach dorosłego życia. Z ebooka dowiesz się: jaki procent dzieci dotyka problem dyskalkulii i jak często problem jest diagnozowany w jaki sposób zbadać dojrzałość do uczenia się matematyki przy pomocy jakich kryteriów przeprowadza się diagnozę dyskalkulii sprawdzian ósmoklasisty i matura z matematyki - czy uczniowi przysługują specjalne prawa? jak pomóc uczniowi z dyskalkulią A także: poznasz przykładowy plan pracy ucznia z dyskalkulią otrzymasz pakiet kart pracy.
Aldona Domeradzka
karty pracy, efektywne kształcenie, mój uczeń i jego rodzice, nauczyciel a prawo, nowe technologie w szkole, prawa i obowiązki nauczyciela
  • 2020-10-21