Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie
Dotacja Dyrektor 2022
TE8-Artykuł po egzaminie
NR dopuszczen
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Klasa
Wszystkie klasy
Dział
Wszystkie działy
Temat
Wszystkie tematy
Materiały dla nauczyciela (510)
Kategorie
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Do wysłania uczniom
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Do wysłania uczniom
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data: najnowsze

125 MB

Multimedialny Atlas Zwierząt
\ Klasa 7 \ VII. Układ wydalniczy \ 1. Budowa i działanie układu wydalniczego

1 MB

Kartkówki
Nowa edycja 2021–2023

1 GB

527 MB

Nowa edycja 2021–2023

2 GB

Nowa edycja 2020–2022

1 GB

Do wysłania
\ Klasa 5 \ V. Różnorodność roślin \ 6. Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych
Do wysłania
\ Klasa 5 \ V. Różnorodność roślin \ 4. Okrytonasienne
Do wysłania
\ Klasa 5 \ V. Różnorodność roślin \ 2. Paprotniki
Do wysłania
\ Klasa 5 \ IV. Tkanki i organy roślinne \ 4. Liść – wytwórnia pokarmu
Do wysłania
\ Klasa 5 \ IV. Tkanki i organy roślinne \ 2. Korzeń – organ podziemny rośliny
Do wysłania
\ Klasa 5 \ III. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby \ 4. Budowa i różnorodność grzybów. Porosty
Do wysłania
\ Klasa 5 \ III. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby \ 2. Wirusy i bakterie
Do wysłania
\ Klasa 5 \ II. Budowa i czynności życiowe \ 6. Sposoby oddychania organizmów
Do wysłania
\ Klasa 5 \ II. Budowa i czynności życiowe \ 4. Samożywność
Do wysłania
\ Klasa 5 \ II. Budowa i czynności życiowe \ 2. Budowa komórki zwierzęcej
Do wysłania
\ Klasa 5 \ I. Biologia – nauka o życiu \ 3. Obserwacje mikroskopowe