Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie
Chemia
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć
Seria wydawnicza
Wszystkie serie
Część
Wszystkie części
Dział
Wszystkie działy
Materiały dla nauczyciela (707)
Kategorie
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Do wysłania uczniom
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Do wysłania uczniom
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data: najnowsze
Nowość
\ Część 1 \ Systematyka związków nieorganicznych \ 16. Tlenki
Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie
Nowość
\ Część 1 \ Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych \ 8. Budowa atomu a położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
Porównanie aktywności chemicznej metali grupy 1
Nowość
\ Część 1 \ Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych \ 3. Budowa atomu a położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
Porównanie aktywności chemicznej metali grupy 1
Nowość
\ Część 1 \ Kinetyka chemiczna i termochemia \ 36. Szybkość reakcji chemicznej
Badanie wpływu stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej
Nowość
\ Część 1 \ Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych \ 34. Szybkość reakcji chemicznych
Badanie wpływu stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej
Nowość
\ Część 1 \ Roztwory
Chromatografia
Nowość
\ Część 1 \ Roztwory
Chromatografia
Nowość
\ Część 1 \ Systematyka związków nieorganicznych \ 8. Tlenki
Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie
Nowość
\ Część 2 \ Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony \ 9. Alkohole polihydroksylowe
Badanie właściwości glicerolu
Nowość
\ Część 1 \ Systematyka związków nieorganicznych \ 18. Wodorotlenki
Otrzymywanie wodorotlenku sodu
\ Część 1 \ Systematyka związków nieorganicznych \ 10. Wodorotlenki
Otrzymywanie wodorotlenku sodu
Nowość
\ Część 2 \ Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 15. Alkohole polihydroksylowe
Badanie właściwości glicerolu
\ Część 2 \ Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 30. Monosacharydy

18 MB

Pliki do lekcji, Materiały interaktywne, Prezentacje
\ Część 2 \ Węglowodory \ 6. Węglowodory nienasycone – alkeny

17 MB

Pliki do lekcji, Materiały interaktywne, Prezentacje
\ Część 2 \ Węglowodory \ 7. Węglowodory nienasycone – alkiny

17 MB

Pliki do lekcji, Materiały interaktywne, Prezentacje
\ Część 2 \ Węglowodory \ 6. Węglowodory nienasycone – alkeny

18 MB

Pliki do lekcji, Materiały interaktywne, Prezentacje
Nowość
\ Część 2 \ Węglowodory \ 3. Węglowodory nienasycone – alkeny

18 MB

Pliki do lekcji, Materiały interaktywne, Prezentacje
Nowość
\ Część 2 \ Kwasy karboksylowe, estry, aminy i amidy \ 18. Aminy i amidy

17 MB

Pliki do lekcji, Materiały interaktywne, Prezentacje