Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

Zestawy Nowej Ery do serii Chemia Nowej Ery

Książka Nauczyciela, klasa 7
rozmiar: 53 MB

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy zestaw Książki nauczyciela dla klasy siódmej z materiałami pomocnymi w przygotowaniu ciekawych i wartościowych lekcji. Zapraszamy do korzystania z naszego portalu i pobierania innych przydatnych materiałów.

Lista zasobów w zestawie
Dziennik laboratoryjny 1. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 39 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 10. „Wodór"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 11. Wodór 53 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 11. „Atomy i cząsteczki - składniki materii"
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 14. Atomy i cząsteczki – składniki materii 46 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 12. „Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 34 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 13. „Prawo zachowania masy"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy 34 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 14. „Woda - właściwości i jej rola w przyrodzie"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 28. Woda ‒ właściwości i rola w przyrodzie 24 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 15. „Woda jako rozpuszczalnik"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 29. Woda jako rozpuszczalnik 64 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 16. „Rodzaje roztworów"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów 42 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 17. „Elektrolity i nieelektrolity"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 34. Elektrolity i nieelektrolity 67 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 18. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 36 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 19. „Wodorotlenek wapnia"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia 32 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 2. „Gęstość substancji"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 44 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 20. „Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie 41 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 3. „Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 77 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 4. „Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 25 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 5. „Pierwiastki i związki chemiczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 6. Pierwiastki i związki chemiczne 61 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 6. „Właściwości metali i niemetali"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali 71 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 7. „Powietrze - mieszanina jednorodna gazów"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 41 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 8. „Tlen - najważniejszy składnik powietrza"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 101 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 9. „Tlenek węgla(IV)"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 52 kB DOCX
Kartkówka 1. „Badanie gęstości wody i oleju"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 106 kB PDF
Kartkówka 1. „Badanie gęstości wody i oleju”
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 82 kB DOC
Kartkówka 10. "Potwierdzenie prawa zachowania masy"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy 101 kB PDF
Kartkówka 10. „Potwierdzenie prawa zachowania masy”
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy 282 kB DOC
Kartkówka 11. „Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 29. Woda jako rozpuszczalnik 103 kB PDF
Kartkówka 11. „Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie”
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 29. Woda jako rozpuszczalnik 606 kB DOC
Kartkówka 12. „Sporządzanie roztworu właściwego, koloidu i zawiesiny"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów 107 kB PDF
Kartkówka 12. „Sporządzanie roztworu właściwego, koloidu i zawiesiny”
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów 91 kB DOC
Kartkówka 13. „Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 107 kB PDF
Kartkówka 13. „Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą”
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 92 kB DOC
Kartkówka 14. „Otrzymywanie wodorotlenku wapnia"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia 104 kB PDF
Kartkówka 14. „Otrzymywanie wodorotlenku wapnia”
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia 306 kB DOC
Kartkówka 15. „Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie 107 kB PDF
Kartkówka 15. „Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu”
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie 66 kB DOC
Kartkówka 2. „Sporządzanie mieszanin i rozdzielanie ich na składniki"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 247 kB PDF
Kartkówka 2. „Sporządzanie mieszanin i rozdzielanie ich na składniki"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 160 kB DOC
Kartkówka 3. „Badanie sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali 106 kB PDF
Kartkówka 3. „Badanie sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją”
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali 249 kB DOC
Kartkówka 4. „Otrzymywanie tlenu"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 107 kB PDF
Kartkówka 4. „Otrzymywanie tlenu”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 123 kB DOC
Kartkówka 5. „Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 97 kB PDF
Kartkówka 5. „Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 98 kB DOC
Kartkówka 6. „Badanie właściwości tlenku węgla(IV)"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 108 kB PDF
Kartkówka 6. „Badanie właściwości tlenku węgla(IV)”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 252 kB DOC
Kartkówka 7. „Porównanie właściwości tlenu i tlenku węgla(IV)"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 111 kB PDF
Kartkówka 7. „Porównanie właściwości tlenu i tlenku węgla(IV)”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 101 kB DOC
Kartkówka 8. „Otrzymywanie wodoru"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 11. Wodór 111 kB PDF
Kartkówka 8. „Otrzymywanie wodoru”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 11. Wodór 329 kB DOC
Kartkówka 9. „Reakcje syntezy, analizy i wymiany"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 13. Rodzaje reakcji chemicznych 116 kB PDF
Kartkówka 9. „Reakcje syntezy, analizy i wymiany”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 13. Rodzaje reakcji chemicznych 112 kB DOC
Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece „Chemia Nowej Ery” − klasa 7
\ Klasa 7 626 kB PDF
Program nauczania chemii w szkole podstawowej
3 MB PDF
Projekt 1. „Wdech – wydech”
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 29 kB DOCX
Projekt 2. „Zwykłe niezwykłe powietrze"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 28 kB DOCX
Projekt 3. „Atom – mały czy duży?”
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 16. Budowa atomu – nukleony i elektrony 28 kB DOCX
Projekt 4. „Atom atomowi nierówny”
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 16. Budowa atomu – nukleony i elektrony 28 kB DOCX
Projekt 5. „Promieniotwórczy = szkodliwy?”
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 17. Izotopy 28 kB DOCX
Projekt 6. „Zapiski z ołowianej skrzyni”
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 17. Izotopy 28 kB DOCX
Projekt 7. „Jak odkryłem prawo zachowania masy?”
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy 28 kB DOCX
Projekt 8. „Ja, Dmitrij Iwanowicz Mendelejew…”
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 28 kB DOCX
Propozycja rozkładu materiału nauczania chemii w szkole podstawowej − klasa 7
\ Klasa 7 75 kB DOCX
Propozycja wymagań programowych − klasa 7
\ Klasa 7 304 kB PDF
Scenariusz 1. „Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii 7 MB PDF
Scenariusz 1. „Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii 81 kB DOCX
Scenariusz 2. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 4 MB PDF
Scenariusz 2. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 120 kB DOCX
Scenariusz 3. „Gęstość substancji"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 11 MB PDF
Scenariusz 3. „Gęstość substancji" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 89 kB DOCX
Scenariusz 4. „Powietrze − mieszanina jednorodna gazów"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 4 MB PDF
Scenariusz 4. „Powietrze − mieszanina jednorodna gazów" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 143 kB DOCX
Scenariusz 5. „Wiązanie kowalencyjne"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 20. Wiązanie kowalencyjne 1 MB PDF
Scenariusz 5. „Wiązanie kowalencyjne" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 20. Wiązanie kowalencyjne 235 kB DOC
Scenariusz 6. „Wiązanie jonowe"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 21. Wiązanie jonowe 6 MB PDF
Scenariusz 6. „Wiązanie jonowe" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 21. Wiązanie jonowe 1 MB PDF
Scenariusz 7. „Tlenki metali i niemetali"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 33. Tlenki metali i niemetali 1 MB PDF
Scenariusz 7. „Tlenki metali i niemetali" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 33. Tlenki metali i niemetali 73 kB DOCX
Scenariusz 8. „Elektrolity i nieelektrolity"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 34. Elektrolity i nieelektrolity 2 MB PDF
Scenariusz 8. „Elektrolity i nieelektrolity" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 34. Elektrolity i nieelektrolity 63 kB DOCX
Scenariusz 9. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 1 MB PDF
Scenariusz 9. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu" − karta pracy
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 115 kB DOC
Wstęp do pracy metodą projektów edukacyjnych
\ Klasa 7 3 MB PDF