Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

Zestawy Nowej Ery do serii Chemia Nowej Ery

Dziennik laboratoryjny, klasa 7
rozmiar: 204 MB

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy zestaw Dziennika laboratoryjnego z kartami pracy ułatwiającymi kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Zadania dotyczące doświadczeń chemicznych, zalecanych do realizacji w klasie 7, są uzupełnione kodami dostępu do filmów. Nauczyciel może je też odtworzyć na lekcji, korzystając z Multiteki Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej.

Lista zasobów w zestawie
Dziennik laboratoryjny 1. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 39 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 1. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 10. „Wodór"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 11. Wodór 53 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 10. „Wodór"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 11. Wodór 10 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 11. „Atomy i cząsteczki - składniki materii"
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 14. Atomy i cząsteczki – składniki materii 46 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 11. „Atomy i cząsteczki − składniki materii"
\ Klasa 7 \ Atomy i cząsteczki \ 14. Atomy i cząsteczki – składniki materii 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 12. „Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 34 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 12. „Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 9 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 13. „Prawo zachowania masy"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy 34 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 13. „Prawo zachowania masy"
\ Klasa 7 \ Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych \ 26. Prawo zachowania masy 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 14. „Woda - właściwości i jej rola w przyrodzie"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 28. Woda ‒ właściwości i rola w przyrodzie 24 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 14. „Woda − właściwości i jej rola w przyrodzie"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 28. Woda ‒ właściwości i rola w przyrodzie 9 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 15. „Woda jako rozpuszczalnik"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 29. Woda jako rozpuszczalnik 64 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 15. „Woda jako rozpuszczalnik"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 29. Woda jako rozpuszczalnik 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 16. „Rodzaje roztworów"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów 42 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 16. „Rodzaje roztworów"
\ Klasa 7 \ Woda i roztwory wodne \ 30. Rodzaje roztworów 9 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 17. „Elektrolity i nieelektrolity"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 34. Elektrolity i nieelektrolity 67 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 17. „Elektrolity i nieelektrolity"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 34. Elektrolity i nieelektrolity 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 18. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 36 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 18. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 10 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 19. „Wodorotlenek wapnia"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia 32 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 19. „Wodorotlenek wapnia"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 37. Wodorotlenek wapnia 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 2. „Gęstość substancji"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 44 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 2. „Gęstość substancji"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3. Gęstość substancji 10 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 20. „Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie 41 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 20. „Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie"
\ Klasa 7 \ Tlenki i wodorotlenki \ 38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie 14 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 3. „Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 77 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 3. „Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 14 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 4. „Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 25 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 4. „Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 5 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 5. „Pierwiastki i związki chemiczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 6. Pierwiastki i związki chemiczne 61 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 5. „Pierwiastki i związki chemiczne"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 6. Pierwiastki i związki chemiczne 10 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 6. „Właściwości metali i niemetali"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali 71 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 6. „Właściwości metali i niemetali"
\ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 7. Właściwości metali i niemetali 20 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 7. „Powietrze - mieszanina jednorodna gazów"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 41 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 7. „Powietrze − mieszanina jednorodna gazów"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 14 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 8. „Tlen - najważniejszy składnik powietrza"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 101 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 8. „Tlen − najważniejszy składnik powietrza"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 15 MB PDF
Dziennik laboratoryjny 9. „Tlenek węgla(IV)"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 52 kB DOCX
Dziennik laboratoryjny 9. „Tlenek węgla(IV)"
\ Klasa 7 \ Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają \ 10. Tlenek węgla(IV) 14 MB PDF
Wstęp do Dziennika laboratoryjnego − klasa 7
\ Klasa 7 9 MB PDF