Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Szkoły językowe i uczelnie

prowadzenie lekcji

Radzę sobie coraz lepiej, 8.VI.P. Powtórzenie przed egzaminem

W kartach pracy zostały wykorzystane zadania z arkuszy egzaminacyjnych oraz informatora CKE.
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
radzę sobie coraz lepiej
  • 2022-05-12